På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Information

Läsårstider för 2019-2020

Höstterminen: 21 augusti – 20 december 2019.
Vårterminen: 7 januari – 11 juni 2020
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V15 påsklov, 13/4, 1/5, 21-22/5.
Studiedagar: 21-22/11, 31/1, 16-17/3

Läsårstider för 2020-2021

Höstterminen: 19 augusti – 22 december 2020. (Åk2-3 börjar 20/8)
Vårterminen: 7 januari – 11 juni 2021
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V14 påsklov, 2/4, 13-14/5
Studiedagar: 19-20/11, 29/1, 13-14/3

Elevstöd på skolan

Som elev har du tillgång till ett elevteam bestående av kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog som kan vara behjälpliga i olika frågor.  

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post. Inloggning till Vklass-webb sker med bank-id.

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tillfällen.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Grundsärskolan ringer till skolan direkt på tfn: 036-10 23 71, 66 89

Intyg

På grundsärskolan fås ett intyg efter avslutad skolgång.

Mat och mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:30. Inne på skolan finns Sanda Café som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 16:00.

Medioteket

Medioteket är Sandas bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall och utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.