På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Skolmåltid

Fatima Abbas, Kökschef
036- 10 57 36
fatima.abbas@jonkoping.se

Najma Benyakhlef
najima.benyakhlef@jonkoping.se

Jakline Darmo

Madeleine Gevert
madeleine.gevert@jonkoping.se

Jamilla Gorgis, Sanda Café
jamilla.gorgis@jonkoping.se

Elisabeth Hambrink
elisabeth.hambrink@jonkoping.se

Pari Khazaei
pari.khazaei@jonkoping.se

Chmouni Musa Maruwge
chmouni.musa-maruwge@jonkoping.se