På ständig spaning efter elevers oanade utvecklingsmöjligheter...

Jönköpings Kommun

Om Sanda Grundsärskola

Sanda Grundsärskola erbjuder en modern utbildning där elever utvecklas utifrån sina unika förutsättningar för att få de bästa förberedelserna inför framtiden.

Sanda Utbildningscentrum har en tydlig idrottsprofil. Detta genomsyrar även grundsärskolans verksamhet.

Vi arbetar för att ge våra barn och ungdomar en stimulerande skolgång och fritid, med utgångspunkt från deras individuella förutsättningar där vi tillsammans utvecklar hela individen för att nå deras mål.

Vår grundsyn är att:

  • Varje elev är unik.
  • Varje elevs integritet ska respekteras.
  • Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Våra målsättningar är:

  • Att ge varje elev bästa förutsättning för ett självständigt liv
  • Att stödja eleverna till att bli trygga människor med ett bra självförtroende     

"Jag tycker om att arbeta med Ipad"
Viktor åk 7