Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

IP - Individuellt Program (IAIND)

Det är dina möjligheter som styr utbildningen och vi arbetar med områden som hjälper dig i din vardag. Här får du en stimulerande och utvecklande skoldag där du får känna glädje i vardagen med utevistelser, rörelse och stimulerande utmaningar.

Vi arbetar med följande ämnesområden under dina fyra år:

  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • estetisk verksamhet

Du kan också få läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan.

Visste du att:

  • du får en Ipad som används under utbildningen      
  • du får möjlighet att göra praktik på en arbetsplats/daglig verksamhet
  • det finns möjlighet att studera vidare på Lärvux 

"Eleverna väljer detta program för att....