Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Fritidsverksamhet

På Sanda särskola finns en fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 6-20 år. Är man 6-12 år har man fritids i paviljongen, är man 12-20 år har man rätt till en LSS insatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som heter korttidstillsyn. Men vi har valt att kalla all verksamhet för fritids.

Fritids är en omfattande verksamhet som har ett viktigt pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan. Elevens utveckling ses som en helhet där pedagogik och omsorg integreras.

Under läsåret 18/19 är fritids fokusområde att arbeta med elevernas inflytande och delaktighet och att utveckla ungdomarnas kommunikativa förmåga
Detta sker genom att ungdomarna får göra egna val i vardagliga aktiviteter.Ungdomarna skall dessutom få möjlighet att göra många olika fysiska aktiviteter, idrotter och lekar.

De yngre barnen arbetar med trygghet och meningsfull aktivitet i ”det lilla”.