Skolan som gör dig förberedd

Jönköpings Kommun

Skolledning

Fatima Abbas, Kökschef
036-10 57 36
fatima.abbas@jonkoping.se

Henrik Ader, Rektor HA och Sanda Idrottshögstadium
036-10 64 72
henrik.ader@jonkoping.se

Ulf Andersson, Gymnasiechef
036-10 65 76
ulf.andersson1@jonkoping.se

Peter Brandt, Utbildningsledare / Biträdande rektor NA
036-10 65 71
peter.brandt@jonkoping.se

Lena Cervin, Rektor gymnasie- och grundsärskolan
036-10 76 88
lena.cervin@jonkoping.se

Åsa Grahn, Biträdande rektor gymnasie- och grundsärskolan
036-10 62 91
asa.grahn@jonkoping.se

Irene Jarbratt, Administrativ chef
036-10 65 77
irene.jarbratt@jonkoping.se

Carin Rosjö, Rektor SA
036-10 25 57
carin.rosjo@jonkoping.se

Rickard Sahlin, Rektor BF, IM och NA
036-10 25 56
rickard.sahlin@jonkoping.se

Tommy Tomth, Chef, Idrottscentrum
036-10 65 93
tommy.tomth@jonkoping.se

Johanna Öhrström, Rektor EK
036-10 63 50
johanna.ohrstrom@jonkoping.se