Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Ansökan om boende inför ht 2020 publiceras här 15 mars 2020

Har du några frågor angående boendet kontakta: Samordnare för elevboende: Britt-Marie Funck, britt-marie.funck@jonkoping.se, 036-106567. När du skickat in din ansökan skall du få en kopia på anökan till elevens e-postadress.