Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

RIG Rodd

Hösten 2017 startade Sandagymnasiet, som enda gymnasieskola i Sverige, Riksidrottsgymnasieverksamhet inom rodd. Ännu en pusselbit på plats. Vi säger nu "Jönköping-staden där du kan ro hem dina studier, både på Sandagymnasiet och Jönköping University"

 

Träning med individen i fokus 

På Sanda Rodd får du professionell träning och vägledning i din utveckling inom alla områden; tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. För att säkerställa din utveckling bedrivs träningen av välutbildade tränare som vet vad som krävs av dig som individ för att nå dina mål. För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans och detta får du varje dag i form av målinriktade träningskamrater och engagerade tränare som tillsammans med dig utvecklas mot de mål som du siktar mot. Mer detaljer om träningen kan du läsa om i vårt produktblad. 

Talangutvecklingsmiljön

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. På Sanda har vi en miljö där idrottare från olika idrotter möts och delar erfarenheter. Vi har välutrustat gym och träningshallar på Sanda för fys-träning. Träningen i rodd bedriver du framförallt på Munksjön i centrala Jönköping.

Ansökan/urval

Ansökan till vår RIG utbilning och urval sker i två steg.

Steg ett. När du ansöker till Rodd RIG på Sandagymnasiet gör du det via länk till höger på denna sida, senast den 1 december. När ansökan behandlats startar vår urvalsprocess, mer detaljerad information om processen finns i vårt produktblad. Har du frågor kring detta kontakta oss.

Steg två. För att sedan komma in på Sandagymnasiet måste du även ansöka till ett program på skolan där urval sker på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola .

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av RF och gäller vid NIU och RIG: Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter, Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar, Sociala färdigheter och förutsättningar, Organisatoriska färdigheter och förutsättningar, Studieambition.

Visste du att

- Jönköpings Roddsällskap är en förening i Jönköpinglänk till annan webbplats som numera enbart sysslar med roddlänk till annan webbplats som idrottsform. Under sin långa historia har flera andra idrotter funnits på programmet och ett antal andra föreningar har haft sitt ursprung i Jönköpings Roddsällskap innan de blev självständiga idrottsföreningar. Föreningen bildades den 19 januari 1884länk till annan webbplats vilket gör den till Smålands äldsta idrottsförening. JRS har ända sedan starten haft sin hemvist och sitt båthus vid Munksjönlänk till annan webbplats, en centralt belägen sjö i Jönköping. Munksjön har använts som tävlingsarena för rodd- och kanottävlingar både på nationell- och internationell nivå.

- Huskvarna Roddsällskap bildades en augustidag 1912.
Initiativtagare och 1:a ordförande var stadsingenjören Axel  Salén. Föreningen skulle förutom rodd, även syssla med kanot, simning och livräddning. Den första stora uppgiften blev att så snabbt som möjligt skaffa båt och båthus. Båthusfrågan löstes genom att man hyrde ett hyvleri vid Vätterstranden och den första båten blev en inriggad fyra som svenska olympialaget använt.