Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Information

Ansökan till idrott och program

För alla idrotter oavsett nivå gäller du söker idrott och gymnasieprogram var för sig. Länk till ansökan finns på sida för resp idrott resp nivå.

Extra försäkring för idrottare/skador

Folksams Vårdkostnadsförsäkring /Elitidrottsförsäkring kan endast tecknas av elev som är inskriven på ett RIG eller NIU. Eftersom det är skolan som tecknar avtalet med Folksam måste försäkringen tecknas via skolan. Elev som är intresserad av försäkringen kontaktar Britt-Marie Funck tel. 036-106567. Försäkringen gäller även privatsjukvård viket innebär att elev som råkar ut för någon form av skada snabbt får läkarvård. Försäkringen täcker även rehabilitering och psykologhjälp

Sanda IdrottsCentrum har ett nära samarbete med Medic Rehab och genom att
kontakta sin coach eller Ingvar Åkesson kan man snabbbt få hjälp med tider till sjukgymnast om olyckan är framme. Varje onsdag em finns en sjukgymnast på plats i skolan. Vid rehabträning har du också tillgång till Rosenlundsbadet.

Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten

Läsårstider för 2018-2019

Höstterminen: 20 augusti – 21 december 2018. (Åk 2 börjar 21/8)
Vårterminen för årskurs 1-2: 7 januari – 13 juni 2019.
Vårterminen för årskurs 3: 7 januari - 5 juni 2019 (studentavslutningen sker 14/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V16 påsklov, 22/4, 1/5, 30-31/5, 6-7/6
Studiedagar: 19-20/11, 22/1, 21-22/3 (obs! årskurs 3 har verksamhet under studiedagarna)

Läsårstider för 2019-2020

Höstterminen: 20 augusti – 20 december 2019. (Åk2-3 börjar 21/8)
Vårterminen för årskurs 1-2: 7 januari – 11 juni 2020
Vårterminen för årskurs 3: 7 januari - 5 juni 2020 (studentavslutningen sker 12/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V15 påsklov, 13/4, 1/5, 21-22/5.
Studiedagar: 21-22/11, 24/1, 16-17/3 (obs! årskurs 3 har verksamhet under studiedagarna)

Betygssättning/Kursuppbyggnad

På gymnasiet är de ämnen som du läser uppdelade i kurser. Betyg ges efter varje avslutad kurs.
På varje program finns det en timplan - där kan du läsa vad som gäller för just ditt program.  Det finns sex betygsnivåer med följande steg A, B, C, D, E, F där F betecknar ej godkänt. Om du får betyget  F på en kurs, har du möjlighet att redan under gymnasietiden höja ditt betyg. Du får göra en prövning eller på annat sätt visa att du förbättrat dina kunskaper, tillfälle för detta ges minst två gånger per termin. Om du fått ett högre betyg än F kan inte prövning göras under gymnasietiden. För vissa kurser krävs minst betyget E för att få en gymnasieexamen, vilka kurser det är skiljer sig åt mellan programmen.  Under sommaren kan det erbjudas sommarskola för vissa ämnen. Läraren sätter betygen senast 14 dagar efter avslutad kurs. Om läraren saknar underlag på grund av t ex hög frånvaro sätts ej betyg på kursen och den räknas som ej fullföljd. Elever som slutat och vill ha ett sitt gamla betyg kontaktar någon av våra skoladministratörer.

Elevinflytande

Som ny elev får du allmän information av din mentor den första skoltiden. Mentor har möjlighet att informera klassen genom klassråd, där tid är utsatt på schemat. Eleverna har möjlighet att påverka sin skolvardag genom klassråden, programråden och det centrala elevrådet.

Elevskåp, läromedel och datorer

Du håller dig med förbrukningsmaterial, men får låna kurslitteratur under kursens gång. Skolan lånar ut skåp för förvaring av böcker och kläder. Du får själv köpa hänglås. Vaktmästaren har lås till försäljning. Skåpen töms när läsåret är slut. Du får låna en bärbar dator/ipad under studietiden. Avtal skickas hem till dig innan du börjar skolan. Dator/ipad lämnas sedan ut mot påskrivet avtal. Efter 3 års skolgång har eleven möjlighet att köpa datorn till en billig kostnad. Skolan ansvarar inte för något som förvaras i skåpen (Undantag är om dator/ipad skulle stjälas ur ett skåp under skoltid och det är ett styrkt skåpsinbrott och det är styrkt att skolans lås använts). Grundregeln är alltså att inte ha stöldbegärliga saker där.

Elevstöd på skolan

Som elev har du tillgång till ett elevteam bestående av kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog som kan vara behjälpliga i olika frågor. Den finns en öppen stödtid på onsdagar när lärarna ger stöd i alla kurser. I Skrivstugan kan elever efter kontakt med specialpedagog få bokad individuell hjälp av speciallärare med att klara av sina kärnämnen.  

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Några exempel på vad för slags information Vklass hanterar är: schema, lektionsplanering, närvaro, skrivningar, läxor, kalendarium med lov-, studiedagar, program för tema och friluftsdagar. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post. Inloggning till Vklass-webb sker med bank-id.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Sanda använder från hösten 2015 Vklass även som frånvarosystem. Sjukanmälan kan göras på två sätt:
- Via en automatisk telefontjänst - ring 036- 10 28 00. Observera att man måste ringa varje dag och att samtalet måste ske före kl 12 annars bokförs sjukfrånvaron på nästa dag. För sjukanmälan del av dag fungerar ej telefontjänsten utan då skall eleven kontakta sin mentor.
- Sjukanmälan kan också ske genom att vårdnadshavare eller myndig elev loggar in i Vklass. Där kan sjukanmälningar ske för flera dagar framåt eller del av dag. Där går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett mail varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättning för att detta är att man loggat in och registrerat sin mailadress.

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett eller via Vklass. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tilfällen. Om skolarbetet äventyras, ges lov endast vid medicinska skäl som kan styrkas med intyg. Om skolarbetet inte äventyras kan lov ges efter följande principer: Vid viktig familjeangelägenhet, vid resor med familjen då synnerliga skäl föreligger, vid mönstring, vid deltagande i träningsläger eller liknande (på elitnivå) med hänvisning till skolans idrottsprofil, vid uppkörning eller halkkörning.

Mat och mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:30. Tisdagar och torsdagar serveras även mellanmål efter träningen (9:30-10:15) till våra idrottselever som går NIU/LIU. Inne på skolan finns Sanda Cafe som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 16:00.

Medioteket

Medioteket är Sandagymnasiets bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Mediotekets katalog, Gymnetlänk till annan webbplats, drivs i samarbete med Jönköpings kommuns övriga gymnasiebibliotek och stadsbibliotekets system Libra. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall och utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.

Resor, busskort och ersättningar

Vid studiebesök, eller undervisning som vid enstaka tillfällen är förlagd till annan lokal, kan du få erlägga en ringa avgift. Elever med längre resväg än sex km får busskort av skolan. Ytterligare information får du av kansliet. Vid arbetsplatsförlagd utbildning (APL) kan eleverna få matersättning.