Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Öppet Hus på Sandagymnasiet

Vill du besöka oss för att få en inblick i hur vår verksamhet fungerar är detta det perfekta tillfället.

Du har möjlighet att få information om samtliga program samt av alla våra idrotter. Du har också tillfälle att besöka vårt elevboende Majstången. Håll dig uppdaterad här eftersom vi kommer med mer information om exakta tider lite närmare. Notera 14 november i din almanacka.

Välkommen till oss på Sanda Idrottscentrum