Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

ANTAGNINGAR INFÖR HÖSTERMINEN 2019

Badminton - Flickor och Pojkar 18 december kl. 08:00-12:00

Basket - Flickor 17 december 2018

Basket - Pojkar 18 december 2018

Fotboll - Pojkar 12 och 14 december, 9 och 14 januari. Samtliga tider kl.13:30 - 15:00

Fotboll - Flickor 19 december, 11 och 16 januari. Samtliga tider kl.13:30 - 15:00

Friidrott - Pojkar och Flickor 18 januari 2019

Golf - Pojkar och Flickor 14 december 2018

Handboll - Pojkar och Fllickor 14 december 2018

Innebandy - Pojkar 19 december 2018 och 10 januari 2019. Tid kl. 09:00-14:00

Innebandy - Flickor 18 december 2018 och 9 januari 2019. Tid kl. 09:00-14:00

Orientering - Pojkar och Flickor 14 december 2018

Volleyboll - Pojkar 19 december 2018 och Flickor 16 januari 2019