Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Information

Läsårstider för 2019-2020

Höstterminen: 20 augusti – 20 december 2019.
Vårterminen: 7 januari – 11 juni 2020
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V15 påsklov, 13/4, 1/5, 21-22/5.
Studiedagar: 21-22/11, 31/1, 16-17/3

Betygssättning

På högstadiet läser du 16-17 ämnen som du får betyg i. Betyg ges efter varje avslutad termin.
Det finns sex betygsnivåer med följande steg A, B, C, D, E, F där F betecknar ej godkänt. Under sommaren kan det erbjudas sommarskola för vissa ämnen där man fått F. Du får ett utskrivet betygsdokument vid varje terminsavslutning. Vid ansökan till gymnasiet räknas meritvärdet från 16 ämnen. Kraven ser olika ut för olika gymnasieprogram på vilka ämnen man måste ha minst betyget E i. Slutlig antagning till gymnasiet sker från slutbetyget i åk9.

Elevinflytande

Som ny elev får du allmän information av din mentor den första skoltiden. Mentor har möjlighet att informera klassen genom klassråd, där tid är utsatt på schemat. Eleverna har möjlighet att påverka sin skolvardag genom klassråden och det centrala elevrådet.

Elevskåp, läromedel och datorer

Skolan lånar ut ämnesböcker samt skåp för förvaring av böcker och kläder under studietiden. Du får ett lås av skolan vid skolstart och behöver du nytt, finns det att köpa i caféet. Skåpen töms när läsåret är slut.
Alla elever får låna en bärbar dator under studietiden och du som elev är ansvarig för att den hanteras varsamt samt att den förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller riskeras att förloras, tex. stjäls. Vårdnadshavare skriver under ett datoravtal innan datorn lämnas ut där ytterligare information finns. Skolan ansvarar inte för något som förvaras i skåpen (undantag är om datorn skulle stjälas ur ett skåp under skoltid och att det är ett styrkt som ett skåpsinbrott samt att skolans lås använts). Grundregeln är alltså att inte ha stöldbegärliga saker i skåpen.

Inloggningsvägar till Vklass

Till Vklass på dator -logga in via länk på skolans hemsida. Vårdnadshavare använder Bank-id, personal använder bank-id hemifrån och sitt användarnamn och lösenord när man är i skolans nätverk (obs! samma användarnamn/lösenord som till mail och internet, Elever använder samma användarnamn/lösenord som till internet dvs användarnamn av typen 0030feka, (Kommer du som elev/personal inte ihåg ditt anvnamn/lösenord – kontakta It-tekniker)

Till Vklass mobilapp - använd ditt utdelade applösenord/användarnamn. Saknar du applösenord logga in på Vklass på datorn, följ instruktionen längst ner till höger för att få ett nytt applösenord. Vårdnadshavare kan också beställa applösenord via länk på den sidan där man loggar in i Vklass-dator

Elevstöd på skolan

Som elev har du tillgång till ett elevteam bestående av kurator, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog som kan vara behjälpliga i olika frågor. Schemalagd läxhjälp finns på onsdagar

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Några exempel på vad för slags information Vklass hanterar är: schema, lektionsplanering, närvaro, skrivningar, läxor, kalendarium med lov-, studiedagar, program för tema och friluftsdagar. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Sjukanmälan kan göras på två sätt:
- Via en automatisk telefontjänst - ring 036- 10 28 00. Observera att man måste ringa varje dag och att samtalet måste ske före kl 12 annars bokförs sjukfrånvaron på nästa dag. För sjukanmälan del av dag fungerar ej telefontjänsten utan då skall eleven kontakta sin mentor.
- Sjukanmälan kan också ske genom att vårdnadshavare eller myndig elev loggar in i Vklass. Där kan sjukanmälningar ske för flera dagar framåt eller del av dag. Där går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett mail varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättning för att detta är att man loggat in och registrerat sin mailadress.

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett eller via Vklass. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tilfällen. Om skolarbetet äventyras, ges lov endast vid medicinska skäl som kan styrkas med intyg. Om skolarbetet inte äventyras kan lov ges efter följande principer: Vid viktig familjeangelägenhet, vid resor med familjen då synnerliga skäl föreligger, vid deltagande i träningsläger eller liknande (på elitnivå) med hänvisning till skolans idrottsprofil.

Mat och Mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:30.  Inne på skolan finns Sanda Café som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 16:00.

Medioteket

Medioteket är Sandas bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Mediotekets katalog, Gymnetlänk till annan webbplats, drivs i samarbete med Jönköpings kommuns övriga gymnasiebibliotek och stadsbibliotekets system Libra. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall och utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.

Resor, busskort och ersättningar

Elever med längre resväg än sex km får busskort av skolan. Ytterligare information får du av kansliet. Vid Prao kan eleverna få matersättning med 25 kr per dag