Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Undervisning på Sanda Idrottshögstadium

Vi är nu i ett läge där flera delar i samhället inte kommer vara precis som vanligt. Situationen kommer med största sannolikhet påverka verksamheten i skolan också. Vår utgångspunkt är dock att det ska rulla på som vanligt. Vi har dock förberett oss för olika situationer tex att flera elever och personal är hemma. Det kan innebära att vi får organisera oss efter de förutsättningar som uppstår. Det kan ske från dag till dag.
Vi utgår från att lektioner genomförs som vanligt. Vklass-schemat är utgångspunkt för att hålla sig uppdaterad kring vad som sker på lektionen. Vklass-schemat hittar ni information om lektionernas innehåll, vilka uppgifter som ska göras, hänvisningar till material, filmklipp, texter, inläsningstjänst etc. Om ni är tillräckligt pigga för att ta del av lektionerna via Vklass ser vi gärna att ni gör så mycket ni kan och orkar, allt för att inte missa för mycket.
Undervisningen kan eventuellt få ett större digitalt inslag. En vädjan är att elever tar med egna hörlurar som kan kopplas till datorn om det finns. Det finns i skolan men kanske inte så många som kan behövas på en gång.
Inplanerade prov och andra redovisningar kommer att ske enligt plan. Det kan behövas andra lösningar för detta och då kommer det kommuniceras av respektive lärare.

Med vänlig hälsning
Skolledningen
Sanda Utbildningscentrum