Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Om Sanda Idrottshögstadium

En skola för dig som vill kombinera studier och idrott

Hösten 2011 startade Sanda Idrottshögstadium. Vi har nu en fullt utbyggd organisation med ett 3-parallelligt högstadium, åk 7-9 (max 225 elever) vid läsårsstart. Skolan erbjuder dig goda förutsättningar att kombinera studier och idrott genom att arbeta med helheten i elevens lärande. Vi fokuserar på att utveckla elevens förmågor i alla skolans ämnen, i sin specialidrott och sociala kompetens. För oss är det viktigt att arbeta med hela elevens utveckling under tre år.

Sanda Idrottshögstadiums lokaler har den nyaste tekniken och en modern träningsanläggning, egen idrottsplats, idrottshall och gym. Vi vill ta vara på elevernas engagemang och samtidigt ge dem en bra högstadietid med stimulerande och kvalificerad undervisning i skolans ämnen och goda utvecklingsmöjligheter inom den valda idrotten.

Våra förhållningssätt bygger på att fokusera 100%  i allt man gör. För oss är det viktigt att vi alla har ett gemensamt ansvar för att skapa goda möjligheter för lärande i skolans miljö. Vi arbetar aktivt med att forma framtidens ungdomar in i morgondagens samhälle.

"Jag tycker att skolan är bra för att dom kombinerar idrott och skola 100%"

Mergim