Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Värdegrund​

 Våra värdegrundsord

 

Glädje

Vi vill skapa ett tillstånd som genererar positiv energi. I vår verksamhet finns det utrymme för kreativitet och spontanitet.

Engagemang

För oss är det viktigt att visa intresse för alla frågor och även ta hänsyn till individens svar. Alla individer ska känna att de blir hörda och att de får utrymme till delaktighet i det vardagliga arbetet. Vårt intresse för hela människan är äkta!

Trygghet

Vår intention är att alla individer ska känna att de blir sedda, hörda och trodda på varje dag i skolan. Vi skapar ett tillåtande klimat för öppenhet i klassrummet. Våra elever utvecklas till självständiga individer med god självkänsla. Varje dag visar vi genorisitet, omtanke och omsorg till alla individer i skolan.

Tillit

Vi litar på individens förmåga att kunna lyckas utifrån sina unika förutsättningar. I vår skola visar vi varandra ömsesidig respekt. Vårt syfte är att varje individ ska utvecklas till ansvaragande individer.