Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Våra idrotter

Målet med en idrottsklass är att eleverna ska...

  • kombinera studier med en satsning på sin idrott
  • ha utvecklat sin sociala förmåga samt en positiv självbild
  • få kunskaper om hur man planerar sin egen träning mot uppsatta mål
  • ha utvecklat sina fysiologiska och sociala färdigheter i specialidrotten
  • ha utvecklat den egna motivationen för en fortsättning till specialidrott på gymnasiet

Eleverna ska uppleva att de utvecklas mår bra och har roligt. För att gå på SIH behöver eleven ha...

  • intresse för sina skolstudier
  • ett stort idrottsintresse
  • intresse för idrott i skolan

Uttagningen sker via din specialidrott och utgår utifrån idrottsspecifika kriterier...

  • Funktionell teknik
  • Spetsegenskaper


"Det är en fin skola. Det är bra träningar och bra lärare"  

Alva