Alltid 100%

Jönköpings Kommun

Värdegrund och Vision

Vår vision är att bidra till ett samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val och är medvetna om dess konsekvenser. I skolan utvecklas eleverna för framtiden genom att successivt ta ett allt större ansvar för sin egen vardag.

Vår idé är att bidra till detta genom att utbildningen och lärandet organiseras utifrån individens förutsättningar och behov där varje elev har sin individuella utvecklingsplan som kontinuerligt följs upp och vid behov revideras. Idrottens mål- och resultatinriktade fokus genererar ungdomar som vill utmanas i sitt lärande. Vi använder oss av idrottens fokus i skolans vardag.

Vår vision och idé kan sammanfattas med att värdet av det vi gör i skolan avgörs av hur väl rustade eleverna är att möta nya utmaningar i framtiden. Att gå i skola handlar därför inte bara om att lära sig nya kunskaper. Det handlar också om att lära vem jag är, hur jag lär mig och hur jag genom mina val skapar goda förutsättningar för att lyckas. Framtidens samhälle behöver ansvarstagande, medvetna och kreativa medborgare som har fått möjlighet att utveckla sin egen personlighet och nyfikenhet i samspel med andra. Vår pedagogiska utgångspunkt är att utbildning och lärande blir möjligt genom samspelet mellan individ, idrott och gemenskap.

Vi erbjuder våra ungdomar en stimulerande skolgång med utgångspunkt från deras idrottsintresse, där vi tillsammans utvecklar hela individen till att nå höga mål.

 

Våra värdegrundsord

  • Glädje
  • Engagemang
  • Trygghet
  • Tillit

Glädje

Vi vill skapa ett tillstånd som genererar positiv energi. I vår verksamhet finns det utrymme för kreativitet och spontanitet.

Engagemang

För oss är det viktigt att visa intresse för alla frågor och även ta hänsyn till individens svar. Alla individer ska känna att de blir hörda och att de får utrymme till delaktighet i det vardagliga arbetet. Vårt intresse för hela människan är äkta!

Trygghet

Vår intention är att alla individer ska känna att de blir sedda, hörda och trodda på varje dag i skolan. Vi skapar ett tillåtande klimat för öppenhet i klassrummet. Våra elever utvecklas till självständiga individer med god självkänsla. Varje dag visar vi genorisitet, omtanke och omsorg till alla individer i skolan.

Tillit

Vi litar på individens förmåga att kunna lyckas utifrån sina unika förutsättningar. I vår skola visar vi varandra ömsesidig respekt. Vårt syfte är att varje individ ska utvecklas till ansvaragande individer.

"Här finns fräscha lokaler med goda förutsättningar och inte minst motiverade härliga elever" Ann Björnfjord