Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

På Sanda har vi alltid jobbat med internationalisering, dels på individnivå och på gruppnivå. Elever på Sanda kan delta i resor till andra länder dels genom sina idrotter men även genom en rad olika utbyten och projekt som vi erbjuder olika elevgrupper. Vi anser att språkfärdigheter berikar eleverna och satsar på att ge våra elever många tillfällen till olika kontakter med världen utanför klassrummet och vårt eget land.

Internationella utbyten

Eleverna på Sandagymnasiet som studerar Barn och Fritidsprogrammet har möjlighet att delta i utbyte med Danmark och Tanzania för att få se arbetsplatser på andra platser. Vi jobbar på att erbjuda en Arbetsplatsförlagd Utbildning i Tanzania.

Inom moderna språk har vi utbyte med Tyskland, Frankrike och Spanien där elever får lära känna en elev i det andra landet genom att bo hemma hos varandra, delta i skolarbete och diverse kulturella aktiviteter för att lära känna landet, språket och kulturen. Det har för många genom åren varit en kick i språkutvecklingen och gett möjligheter till fördjupade kontakter som lett till både fler resor och studier i ett annat land.

Vi är också mycket stolta över att vi sedan 1990-talet har samarbete med skolor i Holland, Skottland och Tyskland genom olika EU-finansierade Erasmus projekt. Tillsammans med Beekvliet Gymnasium i Sint-Michielsgestel (Holland), Trinity Academy i Edinburgh (Skottland) och Waldschule i Schwanewede (Tyskland) har vi jobbat med projekt kring utbildning, arbetsmarknad och integration. Exempel på projekt är: The Employment Guarantee – A European Challenge (2015-2017); Promoting Inclusion and Motivation Through Peer Support (2017-2019). Inom dessa projekt har vi jobbat med större och/eller mindre elevgrupper som samarbetat med elever från övriga skolor i projektet över ett tema. Projekten innebär att eleverna får möjlighet att förkovra sig inom ett visst ämne, får möjlighet att träna på språk och samarbete över språk- och kulturgränser. Till dessa projekt får intresserade elever ansöka om deltagande vilket gör att arbete sker programöverskridande på skolan.