Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

Skolledning

Gymnasiechef

Ulf Andersson
036-10 65 76
ulf.andersson1@jonkoping.se

Administrativ chef

Irene Jarbratt
036-10 65 77
irene.jarbratt@jonkoping.se

Utbildningsledare

Peter Brandt
036-10 65 71
peter.brandt@jonkoping.se

Verksamhetschef Idrottscentrum

Carin Rosjö,
036-10 25 57
carin.rosjo@jonkoping.se

Biträdande Verksamhetschef Idrottscentrum

Dennis Aulander
036-10 65 93
dennis.aulander@jonkoping.se

Kökschef

Fatima Abbas
036-10 57 36
fatima.abbas@jonkoping.se


Rektor

Henrik Ader, rektor HA och Sanda idrottshögstadium
036-10 64 72
henrik.ader@jonkoping.se

Peter Brandt, biträdande rektor NA
036-10 65 71
peter.brandt@jonkoping.se

Lena Cervin, rektor Gymnasie- och grundsärskolan
036-10 76 88
lena.cervin@jonkoping.se

Åsa Grahn, biträdande rektor Gymnasie- och grundsärskolan
036-10 62 91
asa.grahn@jonkoping.se

Carin Rosjö, rektor SA
036-10 25 57
carin.rosjo@jonkoping.se

Rickard Sahlin, rektor BF, IMY och NA
036-10 25 56
rickard.sahlin@jonkoping.se

Johanna Öhrström, rektor EK
036-10 63 50
johanna.ohrstrom@jonkoping.se


Utbildningsledare

Peter Brandt
036-10 65 71
peter.brandt@jonkoping.se