Jönköpings kommun

Introduktionsprogrammet

Samtal mellan studenter och en lärare

Saknar du behörighet till nationellt gymnasieprogram? Vi har introduktionsprogram som är riktade mot Barn- och fritids­programmet och mot Försäljnings- och service­programmet.

Yrkesintroduktion, IMY

På IMY på Sanda kan du läsa upp betyg som saknas. Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så långt det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete.

På IMY börjar vi där du är och försöker finna verktygen för att du ska nå så långt som möjligt. Vi förbereder för yrkeslivet men även för livet i stort! Trygghet, självförtroende, hälsa och viljan att klara sig i livet är grundläggande mål hos oss!

IMY är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program, men som vill gå en utbildning som ligger nära ett yrkesprogram. Målet med utbildningen är att du ska kunna få ett arbete eller bli behörig till att söka ett nationellt program. Utbildningstiden kan variera mellan ett och tre år.

På IMY följer du en individuell studieplan och läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i. Ämnen som du kan läsa på Sanda är:

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion
  • idrott och hälsa

Är du behörig i något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom handel- och administrations­programmet eller barn- och fritidsprogrammet.

Om du vill bli behörig: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under den här terminen väljer du också – om du vill och i samråd med dina lärare – att gå ett ”snabbspår” och läsa upp dina betyg så du blir behörig till ett nationellt program. Då går du ett år på yrkesintroduktion och gör ett omval till kommande läsår.

Yrkesspår mot barn- och fritid och handel: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under andra terminen prövar du yrken inom barn- och fritid samt handel. Till år två väljer du vilken av de två inriktningarna du vill gå. Under år två och tre läser du främst kurser inom yrket blandat med praktik.

Programinriktat val, IMV

Målgruppen för IMV är ungdomar som saknar ett enstaka betyg av de åtta som krävs för att bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram.

Du behöver ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behörig. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du går tillsammans med en klass som går det nationella programmet. Samtidigt läser du det grundskoleämne som du ännu ej nått betyget E i. Tanken är att du under dina tre år på IMV skall hinna läsa in grundskoleämnet och även läsa gymnasiekursen i samma ämne. Målet är att du skall kunna gå ut efter tre år med en gymnasieexamen.

Vi har två platser på Barn- och fritidsprogrammet, BF och Försäljnings- och serviceprogrammet, FS.

Du hittar mer information om de nationella programmen under fliken ”gymnasium”.

Therese Hulusjö

Rektor FS och IMY

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare IMY, SA, HA/FS