Jönköpings kommun

Ekonomi­programmet

Studenter diskuterar i skolans café

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar? Då är Ekonomi­programmet rätt utbildning för dig. Hos oss får du prova på att starta företag och lära dig hur Sveriges lagar påverkar vår vardag. Du kan också kombinera dina studier med att utveckla dig inom din idrott.

På EK på Sanda samverkar gymnasiegemensamma ämnen med fördjupning i samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Våra engagerade lärare ser till att undervisningen är flexibel och varierad för att möta våra elevers olika vägar till kunskap och utveckling. Vi kombinerar traditionell undervisning av hög kvalitet med verklighetsbaserade och praktiska inslag för att du ska få den kombination av kompetenser som studier på högskolan och arbetslivet kräver. Vi samarbetar med externa aktörer för att du som elev ska få ny och fördjupad kunskap genom studiebesök och föreläsningar av inbjudna gäster. Du får lösa juridiska fall baserat på verkliga situationer. Hos oss arbetar du praktiskt i program som excel och bokföringssystem. Vi lär oss också diskutera och analysera för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande.

Hos oss kan du välja mellan två inriktningar, ekonomi- eller juridikinriktningen.

Då Sandagymnasiet är en av de ledande skolorna i Sverige inom idrott ger vi dig den unika möjligheten att kombinera dina studier med din idrott. Lektionsmaterial finns alltid lättillgängligt via lärplattformen – allt för att underlätta för dig som elev.

Inriktning Ekonomi

Är du mest intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom det ekonomiska området ska du, inför årskurs 2, välja inriktningen ekonomi. Inriktningen ekonomi är bred och ger dig stora valmöjligheter senare i livet. Läser du denna inriktning ger det dig också kunskaper i och erfarenheter av att driva företag. Några exempel på framtida yrken är ekonom, företagsledare och mäklare.

I årskurs 3 läser du en kvalificerad fördjupning vilket innebär att du läser minst 600 poäng inom ekonomiområdet. Detta gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier. Kurser som ingår i fördjupningen är bland annat marknadsföring, ekonomistyrning och internationell ekonomi.

Efter tre år hos oss är du väl förberedd för vidare studier med många valmöjligheter efter studenten.

Inriktning Juridik

Är du mest intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom det juridiska området ska du, inför årskurs 2, välja inriktningen juridik. Läser du denna inriktning lär du dig att analysera och bedöma juridiska situationer med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Inriktningen juridik är bred och ger dig stora valmöjligheter senare i livet. Några exempel på framtida yrken är affärsjurist, advokat och polis.

I årskurs 3 läser du en kvalificerad fördjupning vilket innebär att du läser minst 600 poäng inom juridikområdet. Detta gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier. Kurser som ingår i fördjupningen är bland annat affärsjuridik, straff- och processrätt och kriminologi.

Efter tre år hos oss är du väl förberedd för vidare studier med många valmöjligheter efter studenten.

Lina Hultman

Rektor EK

Irma Kadric

Studie- och yrkesvägledare EK