Jönköpings kommun

Våra idrotter

färgbil på sandas hus

På den här sidan kan du läsa om vilka specialidrotter vi har och upplägg för läsåret 2425. För läsåret 2526 kommer det att bli delvis förändrat upplägg för de som börjar åk7 ht25. Mer info om det kommer under hösten 24.

Sanda har idag kvalificerade lärare inom flera specialidrotter och ett brett kontaktnät med idrottsföreningar och idrottsförbund. Vi har ett samarbete med Sandagymnasiets idrottsinstruktörer och det ger mycket goda möjligheter där eleverna kan kombinera sin skolgång med en idrottssatsning.

Målet med vår specialidrott är att bygga en grund för ett livslångt idrottande i olika former och på olika nivåer från elit till motion.

I åk 7 och åk 8 har eleverna tre pass vanlig idrott och ett pass specialidrott i veckan. I åk 9 har eleverna två pass vanlig idrott och två pass specialidrott i veckan.

Inför läsåret 2024/2025 erbjuds möjlighet att söka följande idrotter:

Upplägg och ansvarig instruktör gäller för uppstart av läsåret 2024/2025. I vissa fall sker träningen ihop med gymnasiet och förändringar kan komma att ske.

Uthållighet – gemensam fysgrupp

När det gäller individuella idrotter som saknar egen träningsgrupp så har vi en gemensam träningsgrupp enligt följande där vi använder flera instruktörer med olika kompetens:

 • Onsdagar åk7-9, kl 09:40-10:50, Träningsverket Sanda
 • Torsdag åk 9, kl 09:50-11:00, Träningsverket Sanda och Gymnastikhall Huskvarna Sportcenter

Fokus på onsdagar är fysisk uthållighetsträning.

På torsdagar får eleverna välja mellan två olika grupper: uthållighetsträning eller smidighetsträning.

Instruktörer:

Sofia Paldanius och Jessica Axelsson


Basket

 • Onsdagar åk 7-9, kl 10:10-11:10, Sandahallen
 • Torsdagar åk 9+Gy, kl 08:00-09:15, Sandahallen

Fokus på träningarna är den individuella tekniken samt spelförståelse

Ansvarig instruktör:

Fransisco Pinto


Badminton

 • Onsdagar åk7-9+Gy 08:00-09:10, Racketcentrum
 • Torsdagar åk 9+Gy, 08:00-09:30, Racketcentrum

Fokus på träningarna är den individuella tekniken samt spelförståelse

Ansvarig instruktör:

Simon Erlandsson


Dans

 • Onsdagar åk7-9, kl 08:30-09:50, Dansfabriken
 • Torsdag åk 9 (gem-fysgrupp), kl 09:50-11:00, Träningsverket Sanda och Gymnastikhall Huskvarna Sportcenter

Fokus på träningarna på onsdagar är fördjupning av dina kunskaper i dans. Vi tränar dansteknik, koreografi och arbetar med eget skapande. Vi utgår från Jazzdansens grunder men testar olika dansstilar såsom Streetdance, Commercial, Balett och Modern/nutida dans. På danslektionerna får du utveckla din kreativitet, musikalitet, koordination, styrka, balans och uttrycksförmåga men vi lägger och stort fokus på att samarbeta och att våga ta plats.

På torsdagar får eleverna välja mellan två olika grupper: uthållighetsträning eller smidighetsträning.

Ansvarig Instruktör:

Emma Green


Fotboll

 • Onsdagar åk 7-9. kl 08:00-09:15 + 09:30-10:45, Zinkensdamm
 • Torsdagar åk 9, kl 08:00-09:15, Zinkensdamm

Fokus på träningarna är den individuella tekniken samt spelförståelse. Sanda Fotboll är av Svenska Fotbollsförbundet certifierad grundskola 7-9. Sanda Fotboll vill ge eleverna en positiv bild av fotboll samt stimulera elevernas fortsatta fotbollsutvecklingoch skapa motivation för att klara av att kombinera idrott och skola på bästa sätt.

Ansvariga instruktörer har lång erfarenhet som ungdomstränare och är samtliga även legitimerade lärare som är heltidsanställda på skolan:

Henrik Holmqvist ansvarig Sanda fotboll (UEFA Youth B, Uefa målvakt B)

Pontus Stonesjö, Fotbollsutvecklare Smålands Fotbollsförbund UEFA-B ungdom

Peter Andersson SVFF D

Seif Kadhim SVFF C


Gymnastik

 • Onsdagar åk 7-9 08-09:10 / 09:20-10:30 Huskvarna Gymnastikhall
 • Torsdag åk 9 (gem grupp smidighetsträning) 09:50-11:00 Huskvarna Gymnasikhall

Fokus på träningarna på onsdagar är att befästa grunder hos gymnasterna och öva på teknik med olika redskap. Vi tränar gymnasternas fysik genom styrketräning och kroppskontroll/ kroppsmedvetenhet genom olika atletiska övningar. Onsdagar har vi två olika grupper som växlar tid varje vecka. Fokus på träningarna på torsdagar är fysisk grundträning med vår gemensamma fys-grupp.

Ansvarig instruktör:

Jessica Axelsson


Innebandy

 • Onsdagar åk 7-9 08-9:00 / 09:05-10:05 Sandahallen
 • Torsdagar åk 9 10:10-11:20 Sandahallen

Fokus på träningarna är den individuella tekniken samt spelförståelse. Onsdagar har vi två olika grupper som växlar tid varje vecka.

Ansvariga instruktörer:

Mats Karlsson, Max Gustafsson, Christian Lindahl


Kanot

 • Onsdagar åk7-9+gy 07:30-09:10 Olika arenor
 • Torsdag åk 9 gy 08:00-09:50 Olika arenor

Fokus för onsdagar är kanotträning stora delar av året. Antingen vid Huskvarna Kanotklubb, Rocksjön eller inne på våra paddelmaskiner i vår egen kanothörna på Sanda. Under lågsäsong kör vi styrka och konditionsträning tillsammans med andra idrottselever. Vid behov av rehab så finns möjlighet till rehabträning/rörlighetsträning i gymmet med instruktör. Två gånger/termin har eleverna dessutom genomgång i skadeförebyggande styrke och rörlighetsträning (atletism) av vår träningsinstruktör Hannu Vilmi

Ansvarig Instruktör:

Sofia Paldanius


Konståkning

 • Onsdagar åk 7-9+gy 08:00-09:00 Huskvarna Garden D-hall
 • Torsdag åk 9 (gem-fysgrupp), kl 09:50-11:00, Träningsverket Sanda och Gymnastikhall Huskvarna Sportcenter

Fokus på träningarna på onsdagar är att befästa grunder på is hos konståkningseleverna och öva på teknik. På torsdagar får eleverna välja mellan två olika grupper: uthållighetsträning eller smidighetsträning.

Ansvarig instruktör:

Sandra Wärnbring


Mountainbike

 • Onsdagar åk 7-9 09:30-10:40 Sanda
 • Torsdag åk 9+gy 07:45-09:45 Sanda

Fokus på träningarna på onsdagar är teknikträning i Mountainbike under säsong samt konditionsträning. Fokus på träningarna på torsdagar är relevant träning för Mountainbike

Ansvariga instruktörer:

Anders Ljungberg


Orientering

 • Onsdagar åk 7-9 (gem-fysgrupp) 09:40-10:50 Träningsverket Sanda
 • Torsdag åk 9+gy 07:30-09:45 Sanda

Fokus på träningarna på onsdagar är uthållighetsträning med vår gemensamma fysgrupp för indivduella idrotter. På torsdagar har åk 9 orienteringsträning ihop med gymnasiet.

Ansvarig instruktör:

Ingvar Åkesson


Ridsport

 • Onsdagar åk 7-9 08:00-11:00 (speciallösning för ridsport se nedan
 • Torsdag åk 9 (gem-fysgrupp), kl 09:50-11:00, Träningsverket Sanda och Gymnastikhall Huskvarna Sportcenter

På Onsdagar har vi aktiviteter vissa veckor för ridsporteleverna, det handlar dels om fysträning med vår gyminstruktör och dels om olika studiebesök/aktiviteter kopplade till ridsport. Övriga veckor har du tre alternativ efter överenskommelse med instruktör:

1. Tränar själv med egen eller annans häst

2. Arbeta med skolarbete för att få mer tid till ridning kvällstid

3. Träna allmänfys med vår gemensamma fysgrupp

På torsdagar får eleverna välja mellan två olika grupper: uthållighetsträning eller smidighetsträning.

Ansvarig instruktör:

Cornelia Gothammar

 

Simsport

 • Onsdagar åk7-9 08:45-10:45 Rosenlundsbadet
 • Torsdag åk 9 07:30-09:15 Rosenlundsbadet

Fokus för onsdagar är träning i bassäng för både simmare och simhoppare. På torsdagar kan viss samträning ske med gymnasiet.

Ansvarig Instruktör:

Paula Busic-Stiller, William Brink


Tennis

 • Onsdagar åk7-9 08:00-09:30 Racketcentrum
 • Torsdag åk 9+gy 07:30-09:00 Racketcentrum

Fokus för både onsdagar och torsdagar är teknik och fysträning kopplat till Tennis

Ansvarig Instruktör:

Nicholas Leiva