Jönköpings kommun

Våra idrotter

färgbil på sandas hus

Sanda har idag kvalificerade lärare inom flera specialidrotter och ett brett kontaktnät med idrottsföreningar och idrottsförbund. Vi har ett samarbete med Sandas idrottsinstruktörer och det ger mycket goda möjligheter där eleverna kan kombinera sin skolgång med en idrottssatsning.

Målet med vår specialidrott är att bygga en grund för ett livslångt idrottande i olika former och på olika nivåer från elit till motion.

I åk 7 och åk 8 har eleverna tre pass vanlig idrott och ett pass specialidrott i veckan. I åk 9 har eleverna två pass vanlig idrott och två pass specialidrott i veckan.

Inför läsåret 2023/2024 erbjuds följande idrotter:

Upplägg och ansvarig instruktör gäller för läsåret 2022/2023. I vissa fall sker träningen ihop med gymnasiet.

Uppdatering av den här infon kring våra idrotter till läsåret 23/24 pågår beräknas klart och finnas uppdaterat här senast 220821