Jönköpings kommun

Lärare anpassad gymnasieskola

Andreas Alm

Speciallärare anpassad gymnasieskola

Anette Carlsson

Lärare anpassad gymnasieskola

Anna Backhouse

Lärare anpassad gymnasieskola

Anette Sturesson

Lärare anpassad gymnasieskola

Anna Granat

Lärare anpassad gymnasieskola

Anna Norgren

Lärare anpassad gymnasieskola

Anneli Jonsson

Hem och konsumentkunskaps lärare anpassad gymnasieskola

Annika Almberger

Lärare anpassad gymnasieskola

Camilla Thomelius

Specialpedagog anpassad gymnasieskola

Caroline Åberg

Musiklärare anpassad gymnasieskola

Caroline Öblom

Lärare anpassad gymnasieskola

Celina Lindsten

Textillärare anpassad gymnasieskola

Emma Nilsson

Lärare anpassad gymnasieskola

Helena Friede

Skolpsykolog

Isak Tuvesson

Lärare anpassad gymnasieskola

Karin Öhlin

Idrottslärare anpassad gymnasieskola

Lars-Johan Johnson

Specialpedagog

Lena Björklund

Bildlärare anpassad gymnasieskola

Lina Ydregården

Lärare anpassad gymnasieskola

Magnus Jansson

Lärare anpassad gymnasieskola

Mikael Torebring

Fritidshemslärare anpassad gymnasieskola

Sandra Adegren

Lärare anpassad gymnasieskola

Sandra Leikoinen

Lärare anpassad gymnasieskola

Sofie Saletti

Samordnare Praktik och skolskjuts

Susanne Aulander

Speciallärare och förstelärare anpassad gymnasieskola

Weronica Lindblom

Lärare anpassad gymnasieskola