Jönköpings kommun

Vision och värdegrund

Konstverk på Sandas fasad

Våra fem ledord Glädje, Engagemang, Trygghet, Utmaning och Professionalism går som en röd tråd genom alla delar av vår verksamhet.

Det viktigaste med att gå i skolan är att utvecklas som människa och att nå målen för sin utbildning. För oss som arbetar på Sanda är du den viktigaste personen. Vi vet också att utvecklinga sker bäst i en stimulerande skolmiljö där trygghet, utmaningar och glädje är kännetecken.

Vi tror på devisen att människor som mår bra presterar bättre! Detta gäller alla, såväl unga som vuxna människor, och vår strävan är alltid att mötet mellan människor ska präglas av ett tillåtande klimat och ett professionellt förhållningssätt med respekt för varandra och våra olikheter. Det skapar den skolkultur vi vill åstadkomma.

En skola är i första hand inte lokalerna utan idéerna om hur unga människors utveckling bäst kan nås. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för människor att växa. Vårt sätt att bedriva skola vilar på ett ömsesidigt förtroende och höga förväntningar. I grunden bygger det på att utveckla våra idéer, värderingar och målbilder och att de kommuniceras och uppfattas som gemensamma. För att omsätta detta i praktiken krävs ett engagemang från alla för att omvandla ord till handling.

/Ulf Andersson, Grundskole- och gymnasiechef