Jönköpings kommun

Vision och värdegrund

Konstverk på Sandas fasad

Vår vision – Sanda mer än bara en vanlig skola synliggörs varje dag i alla våra verksamheter genom våra fem ledord glädje, engagemang, trygghet, utmaning och professionalism.

Mötet med dig och att få vara en del av din utveckling och inlärning är det viktigaste för oss som arbetar på Sanda. Vi ser dig och tror på din förmåga att du kan nå så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Vi utgår från att vi alla har ett professionellt förhållningssätt, så att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att kombinera studier och idrott på alla nivåer. För att du ska lyckas i ditt lärande är din hälsa och motoriska utveckling viktig för oss. Vår idrottsidentitet innebär ett ömsesidigt engagemang mellan alla människor inom skolan.

I en trygg miljö som tillåter tillit och tilltro till din inlärningsförmåga, bidrar till att du utmanas och vågar ta nästa steg i din utveckling. Att utvecklas individuellt men också tillsammans med andra människor, skapar en gemenskap och glädje, som påverkar dig som person här och nu, men som också ger dig viktiga verktyg in i din framtid.

Vår gemensamma värdegrund GET UP, synliggörs i vår vardag genom att skapa känslan av en tillhörighet och gemenskap, där vi trivs och mår bra tillsammans. Om vi mår bra, kan vi också prestera bra. Vår inställning ”att det är viktigt för mig, att det går bra för dig” gör att vi är en skola med glädje, engagemang, trygghet, utmaningar och professionalism – GET UP!

// Linda Davidsson Gymnasiechef