Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare BF, IMY och SA (Tf HA/FS)

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium och NA (Tf EK)

036-10 39 41

072-580 46 91

Linnea Sedström

Studie- och yrkesvägledare EK och HA/FS (föräldraledig)

Skolsköterska

Agneta Malm

Skolsköterska BF, IMY och SA

Louise Jonsson

Skolsköterska EK och FS

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Skolkurator

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Elin Andersson

Skolkurator EK och FS

Karin Ljungström

Skolkurator BF, IMY och SA

Specialpedagog

Anna Gustavsson

Specialpedagog EK och FS

036-10 65 56

072-574 93 39

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan

Corina Rakosi

Specialpedagog IMY

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA

Victoria Adell

Specialpedagog BF, IMY och SA

036-10 75 68

072-574 93 87

Socialpedagog

Moni Lager

Socialpedagog FS

Malin Renström

Socialpedagog Yrkesintroduktionen

Teckenspråkstolk

Jorid Kortekaas

Teckenspråkstolk