Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Ekblad

Studie- och yrkesvägledare BF, IMY och SA

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium och NA

036-10 39 41

072-580 46 91

Lena Rundquist

Studie- och yrkesvägledare EK och FS

Madeleine Lindqvist

Studie- och yrkesvägledare Särskolan

Skolsköterska

Agneta Malm

Skolsköterska BF, IMY och SA

Louise Jonsson

Skolsköterska EK och FS

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Skolkurator

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Särskolan

Elin Andersson

Skolkurator EK och FS

Karin Ljungström

Skolkurator BF, IMY och SA

Specialpedagog

Anna Gustavsson

Specialpedagog EK och FS

036-10 65 56

072-574 93 39

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA

Victoria Adell

Specialpedagog BF, IMY och SA

036-10 75 68

072-574 93 87

Camilla Thomelius

Lärare och specialpedagog särskolan

Socialpedagog

Moni Lager

Socialpedagog SA, EK, FS

Malin Renström

Socialpedagog Yrkesintroduktionen

Teckenspråkstolk

Jorid Kortekaas

Teckenspråkstolk