Jönköpings kommun

Om Sanda

Välkommen till oss på Sanda. Vår skola består av fyra skolformer: högstadium, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola. Här har du som går på högstadiet och gymnasiet möjlighet att kombinera din utbildning med din idrott.

 • Vision och värdegrund

  Vår vision – Sanda mer än bara en vanlig skola synliggörs varje dag i alla våra verksamheter genom våra fem ledord glädje, engagemang, trygghet, utmaning och professionalism.

 • Studievägledning

  Vilket gymnasieprogram passar mig? Vilka kurser ska jag välja? Vilken behörighet behöver jag för vidare studier efter gymnasiet?

 • Studiestöd

  På Sanda arbetar pedagoger och specialpedagoger tillsammans för att du som elev ska utvecklas mot utbildningens uppsatta mål.

 • Elevhälsoteam

  Behöver du någon att prata med eller är du i behov av stöd i ditt skolarbete?

 • Medioteket

  Söker du en plats där du kan få studiero? Vill du få hjälp med att finna bra information till ditt skolarbete?

 • Internationalisering

  Sanda är enda skolan i Jönköpings kommun som har blivit godkända av EU för att bedriva internationalisering inom Erasmus.