Jönköpings kommun

Idrotts­högstadium

Sanda Idrottshögstadium är en 7-9-skola med tre parallellklasser i varje årskurs. Vi har ca 230 elever vid varje läsårsstart.

Sanda idrottshögstadium har en tydlig idrottsprofil och är skolan för dig som vill kombinera studier med idrott. Vi vill ge dig en bra högstadietid med stimulerande och kvalificerad undervisning i skolans ämnen och goda utvecklingsmöjligheter inom den valda idrotten.

För oss är motivation en nyckel för att du ska lyckas med dina studier och din idrott.

Sanda Idrottshögstadium har en modern träningsanläggning, egen idrottsplats, idrottshall och gym.

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium, BF, NA

036-10 39 41

072-580 46 91

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Elin Kaiding Edlund

Specialpedagog SIH och NA