Jönköpings kommun

Sandagymnasiet vinner Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning 2022

Sandagymnasiet vinner EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning inom Erasmus+ 2022, kategorin gymnasiet högskoleförberedande.

Lena Hjelmstam, lärare på Sandagymnasiet, är den drivande bakom projektet och svara så här på frågan om hur det känns att vinna ”European Innovative Teacher Award” 2022:

”Det är ju fantastiskt roligt att få en så fin utmärkelse för det arbete vi gjort och gör på vår skola tillsammans med våra partnerskolor i Skottland, Nederländerna och Tyskland.

Det ligger mycket hårt arbete och stort engagemang bakom projektet som handlar om att hitta nya vägar att motivera och stötta elever att lära sig själva och varandra mer, både nationellt och internationellt, så att de känner glädje i sitt arbete och kan känna sig som en del i en helhet.

Våra nyckelord har varit Motivation, Inkludering och Kamratstöd för att jobba med elever med olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Genom denna utmärkelse får vårt projekt en extra spridning och kan på så sätt inspirera andra skolor att utveckla sina arbetssätt, vilket ju är en extra bonus för oss och vi känner en stor tacksamhet och stolthet över detta pris som ger oss ny energi att fortsätta vårt arbete med Erasmus-projekt och skolutveckling”, säger Lena Hjelmstam.

Förutom Lena Hjelstam har också följande lärare bidragit kring denna framgång för Sandagymnasiet: Carina Fjäll Herrmann, Ivana Vujic, Linus Henriksson och Joakim Rajala.