Jönköpings kommun

För dig som skall börja åk 7 på Sanda i höst - information till elever och vårdnadshavare

Löparbana

15:e Maj har vi ett föräldramöte för föräldrar till blivande elever och 25:e Maj har vi besöksdag för våra blivande elever,

Den 15:e maj kl 18:00-19:00 har vi ett informationsmöte för vårdnadshavare till de elever som skall börja åk 7 ht 23. Ni får träffa mentorer och EHT-personal, vi informerar om skolstarten, klassindelning och principer tankar bakom klassindelning samt hur vi arbetar med att med att skapa trygga grupper i uppstarten. Mötet är på Storparketten i Huskvarna Folkets Park.

Den 25 maj kl. 09.00-11.15 bjuder vi in alla blivande åk 7 elever till oss på Sanda för att spendera förmiddagen med mentorer och blivande klasskamrater. Dagen avslutas med lunch i skolmatsalen tillsammans med klassen. Mer information om det får ni på föräldramötet. vi börjar dagen med en samling i Alf henriksonsalen inne på skolan kl 09:00