Jönköpings kommun

Pernilla sprider inspiration och lärglädje på Sanda

Pernilla är läraren som inte bara guidar och undervisar sina elever under deras tre år på gymnasiet utan hon är också en enastående handledare för ämneslärarstudenterna som gör sin VFU på Sanda. Hon delar generöst med sig av sina insikter och erfarenheter till både kollegor, studenter och elever och sprider inspiration och lärglädje på skolan.

Beskriv dig själv och vad du jobbar med.

Jag arbetar som gymnasielärare i svenska och engelska på Ekonomiprogrammet på Sandagymnasiet. Som lärare är jag engagerad i mina elever och vill att de ska känna att vi jobbar för samma mål; att det ska gå bra i mina ämnen men också att skolan ska vara en plats där de utvecklas som individer. I mina ämnen, som eleverna har i tre år, träffar man eleverna kontinuerligt och bygger en relation som förhoppningsvis hjälper eleverna framåt i sin kunskapsinhämtning.

Lärglädje – hela vägen. Vad betyder det för dig?

För mig betyder lärglädje att kunna förmedla en känsla av nyfikenhet till mina elever, både i mina ämnen och för det som komma skall, livet efter gymnasiet. En del elever tänker kanske inte att de ska fortsätta studera direkt efter gymnasiet men jag vill ge dem en känsla av att allt är möjligt, de ska känna att de kan och har förmågan att lyckas!

Jag vill också hjälpa dem att hitta en väg in i litteraturen och förmedla glädjen i att läsa, något som jag hoppas de tar med sig i sina liv när de lämnar skolans värld. Då jag oftast har turen att få ha mina elever i tre år så kan vi tillsammans bygga vidare på de förmågor och färdigheter som de har och utveckla dem i deras egen takt i de olika kurserna.

" En del elever tänker kanske inte att de ska fortsätta studera direkt efter gymnasiet men jag vill ge dem en känsla av att allt är möjligt, de ska känna att de kan och har förmågan att lyckas! "

Hur skapar ni gemenskap, engagemang och nyfikenhet på er arbetsplats?

Vi arbetar tätt tillsammans i vårt arbetslag och i våra ämneslag för att skapa en god miljö för våra elever, det gäller allt från allmän trivsel i skolan med alla vuxna som finns på plats, till att utmanas i våra olika ämnen. Jag vill vara en god kollega och en lärare som mina elever känner tilltro till.

I mina ämnen försöker jag skapa en god variation gällande innehåll och vara uppdaterad i olika pedagogiska frågor. Jag vill dela med mig av mitt litteraturintresse till mina elever men också hjälpa dem att utveckla förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift i olika situationer och sammanhang som kan hjälpa dem senare i livet, t ex CV och personal letter på engelska eller att upptäcka någon för dem, ny författare.

Jag tycker det är viktigt att man är sig själv som lärare, det som passar mig i min undervisning kanske inte passar någon annan men jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, både till kollegor och VFU-studenter i den mån jag kan.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Jag brukar börja med att ”logga in” med en kopp kaffe med mina kollegor där vi startar dagen tillsammans, därefter går jag igenom dagens planerade lektioner och förbereder material.

Under dagen hinner jag vanligtvis inte så mycket förutom att ha mina lektioner med uppehåll för lunch, det är alltid något oförutsett som händer, kanske ett elevmöte eller en spontan träff med en kollega för att samplanera. Efter dagens sista lektion brukar jag fortsätta arbetet med planering, rättning eller olika typer av möten.

"Jag tycker det är viktigt att man är sig själv som lärare, det som passar mig i min undervisning kanske inte passar någon annan men jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, både till kollegor och VFU-studenter i den mån jag kan."

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är mina kollegor och alla möten med elever. Anledningen till att jag stannat kvar i yrket i 20 år är att jag trivs med att jobba med ungdomar, ingen dag är den andra lik och det händer alltid något nytt!

Jag uppskattar samtalen vi som kollegor har kring pedagogiska frågor och våra ämnen men också att vi kan prata om andra saker som inte alltid handlar om arbetet, det gör att man trivs och känner sig på gott humör när man kommer till jobbet!

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

Den största utmaningen är bristen på tid, man känner inte alltid att man räcker till för eleverna. Vi har mycket som ska hinnas med i våra kurser och då kan det kännas stressigt bitvis, man vill ju att alla elever ska känna sig sedda och få den hjälp just de behöver, det kan jag uppleva som en stor utmaning.

När du inte jobbar - vad gör du på fritiden?

När jag inte jobbar umgås jag med familj och vänner, med två barn som idrottar tillbringar vi mycket tid i olika idrottshallar och vid sidlinjen på fotbollsplanen. Jag gillar att läsa, baka och träna men också att resa tillsammans med familjen.