Jönköpings kommun

Individuella programmet

Gymnasiesärskolans individuella program är för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen ger dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Du kommer att arbetar med följande ämnesområden under dina fyra år:

  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • estetisk verksamhet

Du har också möjlighet att:

  • läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan
  • göra praktik på en arbetsplats/daglig verksamhet
  • studera vidare på Lärvux.



Lena Cervin Lagärde

Rektor Gymnasiesärskolan

Madeleine Lindqvist

Studie- och yrkesvägledare Särskolan

Sofie Saletti

Lärare och praktiksamordnare särskolan