Jönköpings kommun

Individuella programmet

Gymnasiesärskolans individuella program är en del av Sanda utbildningscentrum. Programmet är för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen ger dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Individuella programmet erbjuder en modern utbildning där du utvecklas utifrån dina unika förutsättningar för att få de bästa förberedelserna inför framtiden.

Vi har en tydlig idrottsprofil. En skoldag hos oss på gymnasiesärskolan innehåller rörelse, idrott, utomhusvistelse och individuella utmaningar.

Våra lokaler är anpassade efter dina behov och förutsättningar. Vår placering ger möjlighet till integrering på alla nivåer.

Du får låna en Ipad som används under utbildningen.

Du kommer att arbetar med följande ämnesområden under dina fyra år:

  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • estetisk verksamhet

Du har också möjlighet att:

  • läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan
  • göra praktik på en arbetsplats/daglig verksamhet
  • studera vidare på Lärvux.

Kortidstillsyn

Korttidstillsyn är en LSS -insats för barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi har valt att kalla vår verksamhet för fritids.

Fritids är en omfattande verksamhet som bedrivs efter skoltid och på lov. Vi har ett pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan. Pedagogik och omsorg integreras för att främja din utveckling.

Vårt mål är att Du ska få en rolig och meningsfull fritid. Verksamheten har en vision om att kombinera idrott och studier. Vi arbetar dagligen med att få in rörelse och fysisk aktivitet som en naturlig del i allt vi gör.

Lena Cervin Lagärde

Rektor Individuella programmet