Jönköpings kommun

Information gällande boende RIG/NIU läsåret 20-21

Vi är i full gång med att se över elevboendet för RIG/NIU-elever inför kommande läsår.

Vårt boendeteam har inlett arbetet med att se över behov och efterfrågan gällande nästa års elevboenden för våra RIG/NIU-elever. Innan vi med säkerhet vet hur det kommer att se ut för varje enskild elev behöver vi vänta in de definitiva antagningsbeskeden som beräknas komma i början av juli. Redan nu vet vi dock att inflyttning på vårt elevboende (Majstången) kommer ske söndagen den 16 augusti medan de som kommer flytta in i lägenheter kommer att ha tillgång till dessa redan v. 32.

Har ni några funderingar med anledning av ovan så är ni välkomna att höra av er till vårt boendeteam enligt nedan:

Björn Johansson

Boendeinstruktör