Jönköpings kommun

Månadens lärglädjespridare finns på Sanda

"Vi får inte glömma att ha roligt på resans gång". Det menar Tony som är juni månads Lärglädjespridare. Lusten att lära och lära ut har alltid funnits med i hans liv och för fem år sedan sadlade han om och började sin lärarbana: "Inget tidigare yrke jag har haft har känts så meningsfullt som att vara lärare".

Namn: Tony Berholt
Yrke: Lärare
Arbetsplats: Sanda utbildningscentrum

Beskriv dig själv med några rader och vad du jobbar med.
Jag är i grunden utbildad till civilekonom men är även IT-arkitekt. Lockelsen till läraryrket har dock funnits hos mig egentligen ända sedan jag själv gick i skolan. Dels har jag haft lärare som betytt väldigt mycket för mig och dels har jag själv alltid känt en stor lust till både att lära om och att lära ut. Vi flyttade till Jönköping för drygt fem år sedan och föll snabbt för staden med lagom storlek och närliggande härliga natur. I samband med flytten passade jag på att läsa in kompletterande kurser i pedagogik och sadla om till läraryrket.

Idag undervisar jag i företagsekonomi och juridik på Sandagymnasiet och inget tidigare yrke jag haft har känts så meningsfullt som att vara lärare!

Lärglädje – hela vägen. Vad betyder det för dig?
Att vi är många som arbetar tillsammans från många håll för att ge våra ungdomar en trygg och utvecklande skolgång. Just lärglädje pekar för mig på vikten av att inte glömma av att ha roligt tillsammans under resans gång. Som mentor i en årskurs 3 med studenten i sikte, blir det extra påtagligt när jag tittar tillbaka på allt roligt vi gjort i klassen sedan vi träffades för första gången för tre år sedan.

Kan du ge exempel på hur du skapar gemenskap, engagemang och nyfikenhet på din arbetsplats.
Jag tror att gemenskapen skapas i de många små situationerna varje dag. Från att vi hälsar på varandra och visar att vi bryr oss om varandra till att vi tar oss tiden till att lyssna, stötta och hjälpa varandra där tillfällen uppstår. Just den starka gemenskapen och att arbeta i så hög grad tillsammans som vi gör, både kollegialt och med våra elever, präglar läraryrket. Elevernas engagemang och nyfikenhet i undervisningen tycker jag i mångt och mycket skapas i hur ämnet gestaltas och i vilken grad undervisningen kopplas till praktiken, t.ex. genom företagsbesök, gästföreläsare, rättegångsbesök, rättsfallsanalys, fältundersökningar och samtal om dagsaktuella händelser.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?
Det är väldigt olika från period till period. Lektionerna är fasta punkter i schemat men varierar beroende på arbetsområden och var vi är i dem. Även temadagar och andra skolövergripande aktiviteter ger variation. Förhoppningsvis kan vi snart komma tillbaka till mer normala förhållanden och då ha fler studiebesök och liknande aktiviteter igen.

Vad är det bästa med ditt Jobb?
Skolan är viktig och präglar en del av livet. Att få ha förmånen att vara delaktig i mina elevers resa, från ungdomar till unga vuxna känns både väldigt meningsfullt och dynamiskt. Jag uppskattar även alla samtal med kollegor som sitter inne med både gedigna kunskaper i sina ämnen och ofta tycker om att diskutera. Skolan är en väldigt social arbetsplats och det i sig skapar både variation och en härlig stämning. Min uppfattning är också att lärare som kollegium i hög utsträckning har ett genuint intresse för att hjälpas åt och arbeta tillsammans.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?
Många elever har haft svårt att tillgodogöra sig distansundervisning i samma utsträckning som ordinarie undervisning i skolan. Den senaste perioden har verkligen gjort det tydligt hur mycket som egentligen sker i det dagliga mänskliga mötet, på plats i skolan. En elev kan förmedla med en blick när något behöver repeteras, en hand på axeln kan ge motivation till att göra de sista uppgifterna, rörelserna och händelserna i klassrummet ger stimulans till att orka vara delaktig hela lektionen, osv. Samtidigt är det imponerande hur snabbt vi som skola ändå har klarat av att anamma olika digitala verktyg, hittat lösningar och kunnat upprätthålla undervisningen i den grad som gjorts, och under de förhållanden som varit.

När du inte jobbar - vad gör du på din fritid?
Då är vi för det mesta ute på familjeutflykt och hämtar ny energi i naturen, sysslar med saker hemma eller umgås med vänner.