Jönköpings kommun

Rättegångsspel

För de juridikstuderande eleverna var det äntligen dags för årets rättegångsspel.

Sandas rättegångsspel ägde rum i veckan. Elever som går i årskurs 3 och läser kursen straff- och processrätt fick pröva sina kunskaper vid detta praktiska lärtillfälle. Kunskap och improvisationsförmåga sattes på prov gällande två olika mål, rån och misshandel. Med i rättsalen fanns även åhörare i form av elever, lärare och advokat. Eleverna fick värdefull feedback av advokat Andreas som de kan ta med sig framöver i kursen och inför framtiden.