Jönköpings kommun

Ansökan om boende

Ansökan om boende inför höstterminen 2023 är öppen mellan den 15/3 - 2/4 2023.

Söker du boende i samband med att du ska börja på Sandagymnasiet RIG/NIU så kan du anmäla dig via formuläret som kommer att publiceras här den 15 mars 2023, förutsatt att du har tackat JA till din utbildningsplats på din idrott. Formuläret bör fyllas i på en dator.

Obs. Kontrollera att ni mottagit kvittens på ansökan till den e-post som angivits för "vårdnadshavare 1" i formuläret. Vid ej mottagen kvittens behöver ansökan skickas på nytt. Vid frågor kontakta boendeinstruktörerna enligt kontaktkort nedan.

Sista anmälningsdag är den 2 april klockan 23.59.ÅÅÅÅMMDDXXXXÖnskemål om boende i första hand * (obligatorisk)
Önskemål om boende i första hand
Det kan till exempel vara allergier, behov av stöd/hjälpmedel eller andra upplysningar av medicinsk, psykologisk eller pedagogisk karaktär. Notera även andra önskemål som berör boendet.

Fakturor för boendet kommer att utställas till vårdnadshavare 1


ÅÅÅÅMMDDXXXX

ÅÅÅÅMMDDXXXXVid eventuell kontakt är det i första hand på detta nummer vi försöker nå dig.


När du skickat in din ansökan får du en kopia på ansökan till denna adress.

Fullständiga personuppgifter krävs, lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera framtida frågor om ditt boende samt att de ligger till grund för faktureringsunderlag i vårt ekonomisystem.

Björn Johansson

Boendeinstruktör

Malin Källström

Instruktör RIG Rodd/Boendeinstruktör