Jönköpings kommun

Badminton

Sanda Badminton (NIU) erbjuder dig att kunna kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Vi har bra och goda förutsättningar att träna, utveckla och förbereda våra elever för nästa nivå i deras utveckling.

I din träning som elev på Sanda Badminton utgår vi från dina behov och kvaliteter. Du är själva ”motorn” i denna process. Det individuella träningsupplägget bygger på en dialog med dig och innehåller alla delar du behöver för att utvecklas optimalt tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt.

Utmaning och stimulans

För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans. På Sanda Idrottscentrum (SIC) finns det ett flertal andra idrotter och hela skolan är anpassad för att fungera på ett bra sätt ihop med dessa idrottsinriktningar. Du omgärdas av träningskompisar med samma driv och ambitioner som dig själv och med en expertis som är skicklig på att ta hand om dina behov i utvecklingen.

Vår träningsmiljö

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. Därför har vi under åren försökt skapa den bästa möjliga miljön för dig att utvecklas i. På Sanda finns det en stor variation med träningsförutsättningar på högsta nivå. Du tränar varierat och med god kvalitet i våra olika träningslokaler. Skolan har exempelvis eget toppmodernt gym, Träningsverket, med anställd instruktör. Vi bedriver även ett nära samarbete med föreningslivet där du får chans till bra träning utanför skoltid.

Bedömningsområden

De områden för bedömning som vi använder vid antagningen är framtagna av Riksidrottsförbundet och gäller vid NIU och RIG:

  • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • Sociala färdigheter och förutsättningar
  • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  • Studieambition

Ansökan och urval NIU

Ansökan till vår NIU-utbildning och urval sker i två steg.

1. Du ansöker till Sanda Badminton på Sandagymnasiet via ansökningsformuläret senast 1 december. Alla som sökt kallas till antagningstester under december (alt januari) månad på Racketcentrum i Jönköping.

2. Därefter söker du till ett program du vill läsa på Sandagymnasiet. Då sker urvalet på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola.

Det krävs alltså att du blir antagen både inom idrotten och på det program du söker till. Har du frågor kring detta, kontakta oss.

Simon Erlandsson

Instruktör NIU