Jönköpings kommun

Friidrott

Friidrott i Jönköping med omnejd har en stark tradition där många klubbar och ledare jobbar hårt för att erbjuda bra träning. Genom gott samarbete var det möjligt att 2006 starta friidrott på Sandagymnasiet. 2011 blev vi certifierade som NIU av Svenska Friidrottsförbundet.

Din träning på Sanda Friidrott försöker vi anpassa efter dina behov och kvaliteter. De individuella träningsupplägget bygger på en dialog med din tränare och innehåller alla delar du behöver för att utvecklas optimalt tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans och detta får du i form av målinriktade träningskamrater och engagerade tränare som tillsammans med dig utvecklas mot de mål som du siktar mot.

Sanda Friidrotts träningsmiljö

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. Därför har vi under åren försökt skapa den bästa möjliga miljön för dig att utvecklas i. Hos oss på Sanda Friidrott finns det kunniga tränare som täcker upp de flesta friidrottsgrenarna. Tränarna är också klubbtränare kvällstid och vi har ett samarbete med Jönköpings Friidrottskrets. För dig som kommer från förening på annan ort erbjuder vi kvällsträning i våra friidrottsföreningar. När vi tillsammans förbereder dig för säsongen har vi bra möjligheter till att träna varierat och med god kvalitet i våra olika träningslokaler bla i Kålgårdsarenan, Råslätts IP och på Sanda skolidrottsplats.

Bedömningsområden

De områden för bedömning som vi använder vid antagningen är framtagna av Riksidrottsförbundet och gäller vid NIU och RIG:

  • Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
  • Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • Sociala färdigheter och förutsättningar
  • Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
  • Studieambition

Ansökan och urval NIU

Ansökan till vår NIU-utbildning och urval sker i två steg.

1. Du ansöker till Sanda Friidrott på Sandagymnasiet via Svenska Friidrottsförbundets webbplats senast 1 december. Alla som sökt kallas till en antagningsdag på Sandagymnasiet.

Ansökan till NIU Friidrott, senast 1 december Länk till annan webbplats.

2. Därefter söker du till ett program du vill läsa på Sandagymnasiet. Då sker urvalet på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola.

Det krävs alltså att bli antagen både inom idrotten och på det program man söker till. Har du frågor kring detta, kontakta oss.

Ann Axelsson

Instruktör NIU/SIH